بسم الله الرحمن الرحیم

در این زمانه بی در و پیکر بیداری و پیکارم آرزوست

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در reddit
[soliloquy id=’155′ type=’gutenberg’]

[su_quote cite=”امام خمینی(ره) / ۲۳ مرداد ۱۳۶۶” url=”https://emam.com/posts/sahifehbydate/66/05/23/1″]هرکس قیام کردبرای اقامه عدل، سیلی خورد. ابراهیم خلیل الله چون قیام کرد برای عدالت، سیلی خورد و او را به آتش انداختند.[/su_quote]

شما می توانید سخنان امام خمینی(ره) را در روز 23 مرداد 66 گوش بدهید

[su_quote cite=”امام خمینی(ره) / ۱ فروردین ۱۳۶۲” url=”http://emam.com/posts/view/3220/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%28%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA–%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%29″]شبان است که می‌تواند راه بیفتد و در مقابل فرعون بایستد. از یک نفر نظیر خود فرعون این کار نمی‌آید. ما باید آدم تربیت کنیم، نه‌ شکمباره.[/su_quote]

[su_quote cite=”امام خمینی(ره) / ۱ فروردین ۱۳۶۲” url=”http://emam.com/posts/view/3220/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%28%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA–%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%29″]آن روزی که توجه اهل علم به دنیا شد و توجه به این شد که خانه داشته باشم چطور، و زرق و برق دنیا خدای نخواسته در آنها تاثیر بکند، آن روز است که باید ما فاتحه اسلام را بخوانیم.[/su_quote]

شما می توانید سخنان امام خمینی(ره) را در روز 1 فروردین 62 گوش بدهید

[su_quote cite=”امام خمینی(ره) / 29 تیر 1367″ url=”http://emam.com/posts/view/4046/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D9%87-%28%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-598%29″]مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست؛ و آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه‌اند. و آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می‌کنند آب در هاون می‌کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت‌جویی دو مقوله‌ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند. و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.[/su_quote]

قرائت پیام قطعنامه امام(ره) توسط محمدرضا حیاتی