ماه: تیر 1401

احسان طلبه
تحلیلی و انتقادی

احسان طلبه

قومی که همیشه مدعی بوده‌اند منبر و دین نباید آلوده به سیاست گردد، مهمانی دعوت می‌کنند که سیاسی‌ترین سخن‌ها را…
دکمه بازگشت به بالا