ماه: مرداد 1402

فستیوال عاشورا
تحلیلی و انتقادی

فستیوال عاشورا

هوالحق چند سالی است که دم محرم، موعد فروش «کالکشن محرم» در صفحات مجازی است. مانتوهای توریِ بی‌دکمۀِ جلوبازِ کوتاه،…
اشک شیرین
داستانی

اشک شیرین

هوالحق روی زیلوی زبر گوشه‌ی اتاق، که به سختی زیر نور مهتاب آبی می‌نمود، نشسته بود و غرولند می‌کرد: «فشارم…
دکمه بازگشت به بالا