مرگ گرم

مرگ گرم

گذر زمان اما اثبات کرد که این مهمان احتمالا بی سواد است و از فرهنگ ذره ای بویی نبرده است. آداب معاشرت هم بلد نیست. نشنیده که می گویند «مهمان گرچه عزیز است ولی همچو نفس / خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود»؟! البته چه انتظاری می رود؟ فارسی نمی فهمد که! پس لابد ضرب المثل چینی را هم نشنیده که می گوید «ترک مهمان، آرامش میزبان را به همراه دارد»؟!

دانشجو شولی

دانشجو شولی

در دهه هشتاد یک بحثی بود به نام دانشجو پولی!
در آن زمان و تا این زمان برخی توانسته اند با پول به پای زحمات برخی دیگر برسند و با هم سر یک کلاس نشسته و مدرک یکسان دریافت کنند! فارغ از پدیده ی دانشجو پولی، گویا پدیده ای دیگر دامن دانشجویان دهه نودی را لکه دار کرده به نام دانشجو شولی!!!

نان ناامن (خرید خدمات آموزشی)

معلمان طرح خرید خدمت

معلمان سرزمین من! معلمانی که به اذعان خودشان، کارگران آموزشی اند و تنها در کلاس درس، معلم نامیده می شوند! امروز جلوی درب استانداری تجمع کردند، برای احقاق حقشان! برای لقمه نانی، برای کاری که مدت هاست عرقش خشک شده! برای بیمه 21 روزه، برای شغلی که امنیت ندارد! برای دردسر های طرحی به نام طرح «خرید خدمات آموزشی…»

شوخی نامناسب وزیربهداشت

شوخی نامناسب وزیر بهداشت

فیلمی دیدم از شوخی جنابتان با یکی از ولی نعمتان مان، غم انگیز و مایه تاسف است که چنین کم کاری های خود را پوشش می دهید، در حقیقت فیزیوتراپ (مالنده) اصلی شمایید که با ماستمالی تان روی ماری آنتوانت ها را سفید و ما را سیاه کرده اید.