شوخی نامناسب وزیربهداشت

شوخی نامناسب وزیر بهداشت

فیلمی دیدم از شوخی جنابتان با یکی از ولی نعمتان مان، غم انگیز و مایه تاسف است که چنین کم کاری های خود را پوشش می دهید، در حقیقت فیزیوتراپ (مالنده) اصلی شمایید که با ماستمالی تان روی ماری آنتوانت ها را سفید و ما را سیاه کرده اید.