سخنرانی حمایت از مردم مظلوم فلسطین در میدان امیرچخماق یزد

امروز، مستضعفین دیروز استضعاف خود را شکسته‌اند. دیگر آن کودک نامشروع قلدر نمی‌تواند به فرزندان رشید جبهه مقاومت زور بگوید. اگر قبلاً فقط غصه می‌خوردیم، مشت گره می‌کردیم، از چند متری کلوخ و سنگ می‌زدیم، امروز از فرسنگ‌ها دورتر سجیل‌هایمان خواب بر کابوسِ ملت فلسطین حرام کرده است.

دندان پزشک با وجدان

دندان پزشک با وجدان

دکتر که بوی شرمندگی پدر به مشامش خورده بود گفت:«دندانش حیف است! هنوز کار می کند. چرا بکشید؟! درستش می کنم. کودکتان درد دارد، بنده هزینه و اجرت خود را نمی خواهم!»

مرگ گرم

مرگ گرم

گذر زمان اما اثبات کرد که این مهمان احتمالا بی سواد است و از فرهنگ ذره ای بویی نبرده است. آداب معاشرت هم بلد نیست. نشنیده که می گویند «مهمان گرچه عزیز است ولی همچو نفس / خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود»؟! البته چه انتظاری می رود؟ فارسی نمی فهمد که! پس لابد ضرب المثل چینی را هم نشنیده که می گوید «ترک مهمان، آرامش میزبان را به همراه دارد»؟!